• Sarah Purvey, Mask, 2014
  Sarah Purvey
  Mask, 2014
  Coiled ceramic with slips
  46 x 37 x 30cm
  £1,100.00
 • Sarah Purvey, Rise, 2022
 • Sarah Purvey, Still Point, 2022
 • Sarah Purvey, Waver , 2022
  Sarah Purvey
  Waver , 2022
  Coiled ceramic with slips and oxide
  46 x 39 x 19cm
  £1,375.00